Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Usługi reklamowe:

 

 1. Ustala się odpłatność za usługi reklamowe według cennika poniżej:
 2.  

  Dzierżawa powierzchni zewnętrznej autobusu

  Cena za 1 miesiąc netto

  Ściana tylna autobusu
  ( wymiary wys.120 cm / szer.200 cm)

  400,00 zł

   

  Ekspozycja plakatowa wewnątrz autobusu

  Cena za 1 dobę netto

  Cena za 1 tydzień netto

  Cena za 1 miesiąc netto

  Plakat format A4 - 1 szt.

  1,00 zł

  5,00 zł 15,00 zł
  Plakat format A3 - 1 szt. (układ poziomy umieszczany w ramkach 1,00 zł 5,00 zł 15,00 zł
  Plakat format A3 - 1 szt. 1,50 zł 7,50 zł 22,50 zł
  Plakat format A2 - 1 szt. 2,00 zł 10,00 zł 30,00 zł
  Plakat format A1 - 1 szt. 3,00 zł 15,00 zł 45,00 zł

   

  Reklama na monitorach LCD
  w autobusach*

  Cena za 1 tydzień netto

  Cena za 2 tygodnie netto

  Cena za 1 miesiąc netto

  Długość spotu max. 15 sekund, pętla czasowa 10 minut

  300,00 zł

  500,00 zł 800,00 zł

  * reklama będzie eksponowana w 22 autobusach (2 monitory w każdym pojeździe), plik w formacie dla wideo AVI lub dla slajdu JPG, PNG, rozdzielczość 1680 x 1050 (układ poziomy).

  Reklama na ogrodzeniu zajezdni MPK**

  Cena za 1 miesiąc netto

  Reklama o wymiarach:
  wys.125 cm / szer.200 cm

  60,00 zł

  **zajęcie większej powierzchni reklamowej w wymiarze szerokości liczone będzie jako wielokrotność ceny podstawowej

 3. Wszelkie zamieszczane treści reklamowe muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
 4. Podatek VAT od usług reklamowych będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W przypadku większych zamówień dopuszcza się indywidualne negocjacje warunków i cen.
 6. Od ustalonych cen, dla zleceń na imprezy niekomercyjne, objęte patronatem Prezydenta Miasta Łomży może być udzielony rabat w wysokości 10% - po rekomendacji Prezydenta.
 7. Zasady realizacji usługi określa załącznik nr 1. - Zasady wykorzystania powierzchni jako nośnika reklam.
 8. Tracą moc wszystkie wcześniejsze zarządzenia dotyczące ekspozycji reklam.
 9. Powyższe ustalenia obowiązują od 1 września 2022 r.

Załączniki: