Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Łomży jest firma:

PHU BATEX - BARBARA STĘPEL
Aleja Jana Paweła II nr 27
00-867 Warszawa

Kontakt

tel.: 784-551-372, 731-337-779 (pon-pt, 15:00-17:00)

e-mail:

Odwołania oraz wpłaty za przejazdy bez biletów przyjmowane są przez firmę „Batex” w każdy czwartek w godzinach od 16.15 do 18.00 w biurze MPK, ul. Spokojna 9 (Dyspozytornia).

Wpłat za przejazdy bez ważnego biletu można również dokonywać przelewem na konto:
PHU BATEX mBank 51 1140 2004 0000 3002 7651 3950

 

Na podstawie Uchwały nr 186/XXIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2012 r.
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 ( dz. U z 2005r. Nr 14,
poz. 117) w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych 
od 01.10.2011r. obowiązuje:

OPŁATA DODATKOWA

 1. Za jazdę bez ważnego (biletu) dokumentu przewozu wynosi: 130,00 zł.
  Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu lub umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej wynosi: 13,00 zł.
 2. Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego wynosi: 104,00 zł.
  Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu lub umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej wynosi: 10,40 zł.
 3. Za przewożenie przedmiotów:
  1. przekraczających wymiarem 60x40x20 cm lub zwierząt (nie dotyczy małych zwierząt trzymanych na ręku) bez ważnego biletu normalnego wynosi: 52,00 zł.
  2. wyłączonych z przewozu lub przewożenie rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków wynosi: 52,00 zł.
  Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu lub umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej określonej w podpunktach a i b wynosi: 5,20 zł.
 4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny wynosi: 390,00 zł. Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu lub umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej wynosi: 39,00 zł.

W WYPADKU NATYCHMIASTOWEGO UISZCZENIA OPŁATY DODATKOWEJ LUB NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU 7 DNI WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY ZMNIEJSZA SIĘ O 30%
(na podstawie Uchwały nr 402/LXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2006 r.)