Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Wynajem:

 1. Ustala się odpłatność za wynajem miejsc parkingowych według cennika poniżej:
 2. Rodzaj pojazdu

  Cena za 1 miesiąc netto*

  Autobus

  220,00 zł

  Samochód ciężarowy + przyczepa/naczepa 220,00 zł
  Samochód osobowy 50,00 zł
  *cena dotyczy jednego miejsca parkingowego

 3. Do wynagrodzenia za usługę będzie doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Parkowanie pojazdu odbywa się w wyznaczonych miejscach, na terenie zajezdni MPK w Łomży sp. z o.o., za zgodą upoważnionego pracownika.
 5. MPK w Łomży sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na pozostawionym pojeździe.
 6. Dopuszcza się indywidualne negocjacje warunków i cen.
 7. Tracą moc wszystkie wcześniejsze ustalenia dotyczące wynajmu miejsc parkingowych.
 8. Powyższe ustalenia obowiązują od 1 września 2022 r.

Załączniki: