Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Regulamin programu lojalnościowego MPK RABAT

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia orazudziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „MPK-rabat”, zwanym dalej „Programem”,adresowanym do osób posiadających ważny bilet imienny zakodowany na imiennej Łomżyńskiej Karcie Miejskiej wydanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.
  2. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy z siedzibą w Łomży przy ul. Spokojnej 9, 18 – 400 Łomża, NIP 718-000-21-44, REGON 450011363, zwane dalej „Organizatorem”.
  3. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 31 marca 2014 r.do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomościuczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej www.mpklomza.pl
  4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mpklomza.pl

 2. Uczestnicy programu
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego „MPK-rabat” może być każda osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem biletu, o którym mowa w pkt I.1., zwana dalej „Uczestnikiem Programu”.
  2. Uczestnictwo w programie „MPK-rabat” jest bezpłatne.
  3. Udział w programie „MPK-rabat” jest dobrowolny.

 3. Partnerzy Programu
  1. Partnerami Programu są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli Wniosek o Przyjęcie do Programu „MPK-rabat” (załącznik nr 1 do Regulaminu) i zaakceptowali Regulamin Programu Lojalnościowego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym bez podania przyczyn.
  3. Aktualny wykaz Partnerów Programu znajduje się na stronie www.mpklomza.pl

 4. Zasady Programu
  1. Program polega na udzielaniu przez Partnerów Programu na rzecz Uczestników Programu:
   1. zniżek obejmujących całą ofertę Partnerów Programu lub jej część
   2. organizowaniu dedykowanych promocji
   3. udzielaniu innych form bonusów lojalnościowych.
  2. Nabycie towarów lub usług ze zniżką oferowaną w ramach Programu może nastąpić jedynie po okazaniu ważnego biletu, o którym mowa w pkt I.1. , przed zamknięciem transakcji u Partnera Programu.
  3. Uczestnik Programu nie może dokonać wymiany oferowanego bonusu na jego równowartość pieniężną, jak również nie może dokonać wymiany bonusu na inną nagrodę.
  4. Okazanie imiennej Łomżyńskiej Karty Miejskiej z zakodowanym biletem przez jejposiadacza, celem skorzystania z oferty Programu Lojalnościowego „MPK-rabat” u Partnera Programu równoznaczne jest z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego „MPK-rabat” i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na sprawdzenie przez Partnera Programu ważności biletu zakodowanego na Łomżyńskiej Karcie Miejskiej.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Programu wynikające z braku możliwości skorzystania z oferowanego przez Partnera Programu upustu/ zniżek / bonusów.

 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży w związku z przeprowadzeniem Programu Lojalnościowego „MPK-rabat” będzie przetwarzał numer seryjny Łomżyńskiej Karty Miejskiej wydanej Uczestnikowi Programu.
  3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z Programem Lojalnościowym „MPK-rabat”. Uczestnik Programu ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem lub usunięciem danych Uczestnik powinien przesłać prośbę na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy, ul. Spokojnej 9, 18 – 400 Łomża.
  4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Uczestników Programu innym podmiotom w tym Partnerom Programu.
  5. Uczestnik Programu może otrzymywać drogą elektroniczną informacje o promocjach i ofertach Partnerów Programu po wyrażeniu zgody na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.