Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Data wydania

Na podstawie

  w  sprawie

Dokument
żródłowy

17/04/24 Uchwały Nr 734/LXXXIV/24 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
17/04/24 Uchwały Nr 733/LXXXIV/24 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 278/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu ,,Łomżyńska Karta Seniora” zmienionej Uchwałą Nr 536/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr 534/LIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2022 roku. ico pdf
17/04/24  Uchwały Nr 732/LXXXIV/24 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny” ico pdf
17/04/24 Uchwały Nr 731/LXXXIV/24 w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu ,,Łomżyńska Karta Mieszkańca” ico pdf
31/03/21 Uchwały Nr 370/XXXVI/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców
(Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców TUTAJ)
ico pdf
27/01/21 Uchwały Nr 341/XXXIV/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
16/12/20 Uchwały Nr 327/XXXII/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców
(Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców TUTAJ)
ico pdf
26/08/20  Uchwały Nr 290/XXVIII/20  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców
(Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców TUTAJ)
ico pdf
28/08/19 Uchwały  Nr 130/XIV/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
14/03/18 Zarządzenia
96/18
wydawania Łomżyńskiej Karty Miejskiej dla Seniorów ico pdf
12/07/17 Uchwały  Nr 372/XLIII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf 
29/10/14 Uchwały  Nr 508/LIX/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf 
8/07/15 Uchwały  69/XII/15 w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
4/03/14 Uchwały 
(poz. 993)
 420/L/14
zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
27/01/14 Uchwały 
(poz. 333)
409/XLVIII/14
uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
18/02/13 Zarządzenia
8/13
ustalenia opłat za przejazdy w strefie zamiejskiej
ico pdf
29/03/06 Uchwały  402/LXIII/06 określający warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób
i rzeczy pojazdami MPK ZB w Łomży
ico pdf
5/10/11  Zarządzenia
229/11
wprowadzenia regulaminu Łomżyńskiej Karty Miejskiej ico pdf
8/04/10

Zarządzenia
59/10

świadczenia usług publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ico pdf
14/03/18

Zarządzenia
96/18

wydawania Łomżyńskiej Karty Miejskiej dla Seniorów ico pdf