Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży było beneficjentem dwóch programów z wykorzystaniem środków unijnych realizowanych przez Miasto Łomża.

W 2005 roku zakupiono 6 autobusów marki Volvo w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic”.  Dofinansowanie z programu ZPORR, Z/2.20/1/1.1.2/20/04 stanowiło 75% kosztów.

W 2010 roku, w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic - etap II”. Inwestycja kosztowała 29.690.773,30 zł, a  48,12% stanowiły środki pozyskane w ramach  programu RPO, WND-RPPD.02.03.00-20-002/09.  Zakupiono 22 autobusy marki Scania,  a posiadane pojazdy marki Volvo wyposażono w system monitoringu, informacji i łączności. Projekt obejmował również przebudowę zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, przebudowę pętli autobusowych oraz rozbudowę systemu zarządzania, monitorowania, bezpieczeństwa i informacji.

Wykorzystanie przez nas możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych doceniła Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zapraszając nas do przygotowania prezentacji na XXXV Zjeździe Komunikacji Miejskiej, który odbył się w dniach 20-21.05.2014r. w Grudziądzu. Poniżej przedstawiamy prezentację, która została przedstawiona w trakcie obrad przez Jerzego Lipińskiego,  naczelnika Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Łomży.

projekt unijny 550