Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Spóźnienia autobusów miejskich zdarzają się w większości miast podobnych do Łomży i są one główną przyczyną skarg pasażerów.

Istnieje jednak wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od przewoźnika, które wpływają na punktualność usługi przewozowej.

      

Najczęstsze przyczyny spóźnień autobusów miejskich w Łomży to:

  • zatory drogowe powstające szczególnie w rejonie: Pl. Kościuszki, Al. Legionów,
    ul. Wojska Polskiego, wjazd / wyjazd Łomża - Piątnica, ul. Sikorskiego - rondo Witolda Lutosławskiego, Szosa Zambrowska,
  • różne nieprzewidywalne zdarzenia drogowe (wypadki i kolizje),
  • nieprzewidywalne zdarzenia z udziałem pasażerów wymagające pomocy lub interwencji kierowcy,
  • zwiększone natężenie ruchu spowodowane między innymi: coraz większą ilością samochodów osobowych, brakiem mostu w obwodnicy miasta, odbywającymi się imprezami miejskimi, bądź weekendowymi przejazdami przez Łomżę w kierunku na Mazury,
  • brak infrastruktury drogowej, która nadaje przywilej komunikacji miejskiej (buspasy, sygnalizacja świetlna przyjazna komunikacji zbiorowej),
  • warunki pogodowe (szczególnie w okresie zimowym).

Na bieżąco monitorujemy i analizujemy przyczyny spóźnień oraz reagujemy w miarę naszych możliwości. Mimo naszych starań nie zawsze możemy zapewnić punktualność bieżącego przejazdu autobusu, który np. utknie w korku. Jeśli opóźnienie jest duże i przerwa między kursami nie zniweluje opóźnienia to niestety kolejny kurs już od początku jest opóźniony w stosunku do rozkładu. W takich przypadkach do pracy na linii wysyłamy, w miarę możliwości kadrowych, rezerwowego kierowcę.

Przykładem jest jeden z wielu dni weekendowych - 12 sierpnia 2023 roku, kiedy z powodu bardzo dużego natężenia ruchu związanego z rozpoczynającym się długim weekendem, autobus linii numer 1 wykonujący kurs o godz. 13:05 utknął w korku na odcinku Al. Legionów Kontakty
w kierunku Marianowa. Czas opóźnienia w realizacji przejazdu do Marianowa wyniósł 30 min.

W przypadku wszelkich zakłóceń w realizacji przewozów, MPK jest zobowiązane do bieżącego informowania Organizatora transportu zbiorowego w mieście (Urząd Miejski w Łomży)
o zaistniałych sytuacjach oraz podania przyczyny zakłóceń.

Nadmieniamy jednocześnie, że zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług publicznych
w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego za odjazd punktualny z przystanku uważa się odjazd autobusu, który nastąpił nie wcześniej niż 3 minuty przed odjazdem wg rozkładu i nie później niż 5 minuty w stosunku do czasu ustalonego w rozkładzie jazdy.

Niestety z powodu wyżej wymienionych przyczyn nie zawsze udaje się zachować rozkładowy czas przejazdu w określonych odchyleniach (-3min, + 5 min.). Dlatego też zwracamy się z prośbą do naszych pasażerów o wyrozumiałość i jednocześnie przepraszamy za utrudnienia (aczkolwiek powstałe nie z naszej winy).

Przykładowe natężenie ruchu z dn. 25.08.2023 - godz. 14.30: