Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

W 2024 roku komunikacja miejska w Łomży obchodzi jubileusz 55-lecia powstania.

Za początki funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łomży uważa się datę 15.07.1969 roku. W pierwszym etapie działalności przedsiębiorstwa zostały uruchomione dwie linie autobusowe, które obejmowały całe miasto. Do obsługi tych linii wystarczało wtedy pięć autobusów. A pierwszy bilet na przejazd łomżyńską komunikacją kosztował 1 zł.

Przez pierwsze 20 lat funkcjonowania MPK Łomża nie istniało jako oddzielne przedsiębiorstwo. W okresie od 15.07.1969 do 30.06.1989 przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe było wydzielonym zakładem, działającym w strukturze organizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Następnie, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży z dnia 29.06.1989 r. nastąpił podział MPGKiM, w wyniku którego powstaje oddzielne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.

Jako przedmiot działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży zostaje ustanowione świadczenie usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenie miasta Łomża oraz ościennych miejscowości.  Łomżyńskie autobusy miejskie szybko zyskały aprobatę mieszkańców, a ze względu na czerwony kolor nadwozia zostały przez miejscowych potocznie nazywane „czerwoniakami”.

W działalności prowadzonej przez MPK w Łomży jednym z najważniejszych elementów pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości usług jest nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny dla środowiska tabor. Aktualnie wszystkie autobusy MPK to pojazdy niskopodłogowe, spełniające wysokie normy ochrony środowiska. Jednocześnie wszystkie autobusy wyposażone są w monitoring wizyjny i dźwiękowy, a także dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania oraz zaangażowanie ze strony władz miasta w kolejnych latach przyczyniały się do rozwoju MPK poprzez inwestycje w nowoczesny tabor i infrastrukturę. Już w roku 2000 w zajezdni łomżyńskiego przewoźnika pojawiły się niskopodłogowe autobusy marki Volvo. Następnie, w 2011 r. tabor komunikacji miejskiej w Łomży został wzbogacony o autobusy marki Scania, a obecnie MPK w Łomży przechodzi transformację w kierunku elektromobilności i zeroemisyjnego transportu. W 2023 roku wyjechały na łomżyńskie ulice pierwsze autobusy elektryczne, a zakupy kolejnych nowoczesnych, elektrycznych autobusów zostały już zaplanowane przez władze Łomży.

Uwzględniając zmiany zachodzące w warunkach zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstwa, MPK w Łomży ciągle poszukuje optymalnych sposobów działania, wyznacza nowe cele i zdobywa niezbędne umiejętności, które decydują o konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz zapewnią realizację potrzeb lokalnego społeczeństwa w zakresie transportu zbiorowego.

MPK w Łomży zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy posiadają jakiekolwiek, historyczne pamiątki, dokumenty bądź inne artefakty związane z łomżyńską komunikacją miejską z prośbą o kontakt tel. 86 216 01 62 wew.23, lub 728 334 365. Zebrane pamiątki zostaną wypożyczone i posłużą do przygotowania jubileuszowej wystawy.