Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

źródło tekstu: Urząd Miejski w Łomży

W związku z planowaną w środę 20 marca 2024 r. w godz. 8.00 - 19:00 blokadą dwóch mostów na drogach dojazdowych do Łomży przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” informujemy, że należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych również w Łomży, szczególnie na ulicach : Al. Legionów, gen. Sikorskiego, Wojska Polskiego i Zjazd.

W związku z powyższym zmiany w funkcjonowaniu dotkną komunikację miejską. Od godz. 8:00 do godz. 19:00 linia numer 1 MPK będzie kursowała jedynie do Ronda Kościuszki. Możliwe także są opóźnienia na większości pozostałych linii, jak również ewentualne przerwanie przez kierowcę danego kursu w przypadku stwierdzenia braku możliwości jego dalszego kontynuowania. Czytaj więcej