Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

źródło tekstu: Urząd Miejski w Łomży

Według informacji uzyskanych z Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w  Łomży, w dniu jutrzejszym – piątek 23.02.2024 r. zostanie zablokowana droga krajowa 61 (63) w miejscowości Marianowo oraz droga wojewódzka nr 645 w miejscowości Kuzie. Obydwa protesty są zaplanowane od godz. 10:00 do 15:00. Od godz. 9:00 do godz. 16:00 linia numer 1 MPK będzie kursowała jedynie do Ronda Kościuszki. Należy także spodziewać się opóźnień na większości pozostałych linii, a także ewentualnego przerwania przez kierowcę danego kursu w przypadku stwierdzenia braku możliwości jego dalszego kontynuowania.