Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomży - 261/23

W związku z wyborami powszechnymi do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym, w celu ułatwienia wyborcom dotarcia do lokali obwodowych komisji wyborczych w dniu 15 października 2023 r. nie będą pobieranie opłaty za przejazd na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Łomży.

Link do zarządzenia tutaj