Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Prezes MPK w Łomży sp. z o.o. ogłasza nabór na pracownika do działu płac

Osoba na tym stanowisku zajmuje się głównie:

 • sporządzaniem list płac z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, naliczaniem wynagrodzeń za okres choroby i zasiłków finansowanych przez ZUS takich jak: zasiłek chorobowy, urlop macierzyńskich czy opiekuńczy), przygotowywaniem przelewów i przekazywaniem do banku
 • ewidencjonowaniem rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • realizowaniem zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, tj: ustalanie, rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, rozliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • sporządzaniem dokumentów rejestracyjnych i deklaracji oraz przekazywanie do ZUS w programie Płatnik,
 • przygotowywaniem danych do zestawień, sprawozdań, rozliczeń finansowych i podatkowych,
 • prowadzeniem kartotek wynagrodzeń,
 • sporządzaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników,
 • przygotowywaniem deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT 11, Pit 4R,
 • sporządzaniem sprawozdań GUS,
 • prowadzeniem spraw związanych z kompleksową obsługą PPK
 • zastępowaniem pracownika kasy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego, przynajmniej średniego,
 • minimum 2 – letniego stażu pracy na stanowisku związanym z samodzielnym naliczaniem płac, należności i potrąceń okołopłacowych, w tym obsłudze PPK, praktycznej znajomości przepisów i zasad niezbędnych do obsługi płacowej zakładu,
 • znajomości zasad rachunkowości w zakresie płac,
 • umiejętności tworzenia analiz i zestawień płacowych do planów finansowych oraz na potrzeby zarządcze
 • znajomości ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, prawa pracy, ustawy o PPK,  ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych,
 • biegłej obsługi komputera, w tym pakietu Office,
 • znajomości obsługi programów płacowych (dodatkowym atutem będzie obsługa programów Xemi
   i  Płatnik),
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne,
 • komunikatywności i kreatywności,
 • zaangażowania oraz dobrej organizacji pracy w połączeniu z terminowością i rzetelnością działań oraz kultury osobistej. 

OFERUJEMY:

 • możliwość wyboru formy zatrudnienia w zależności od indywidualnych preferencji tj. umowa o pracę cały etat bądź część etatu lub umowa zlecenie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dodatkowe bonusy dla pracowników na umowę o pracę wynikające z układu zbiorowego:
  • wysokie premie za bardzo dobrą pracę,
  • nagrody jubileuszowe,
  • dodatek stażowy,
  • pakiet socjalny wspierający wypoczynek pracowników w tym dopłaty do wczasów pod gruszą,
  • bezpłatne przejazdy dla pracowników,
  • dostęp do kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  • dodatki świąteczne,
  • wynagrodzenie roczne tzw. „13”,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • pracę w dobrze rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • bardzo dobrą atmosferę opartą na partnerstwie i otwartości,
 • zespół, który będzie służył wsparciem na początku Twojej przygody w naszej firmie,
 • kompetentnych i przyjaźnie nastawionych przełożonych, chętnych do pomocy i dzielących się wiedzą,
 • stałe godziny pracy od 700 do 1500,
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach,
 • gwarantujemy zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, po którym rynek pracy będzie
  dla Ciebie otwarty.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pożądane na danym stanowisku.
 • Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.

Uwaga:
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do kadr: MPK w Łomży sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9 do dnia 31.08.2023 r. do godz. 12.00

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz świadectw pracy i dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie.

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po okresie rekrutacji są komisyjnie zniszczone, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej jako (RODO),

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży z o.o., ul. Spokojna 9.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o. możliwy jest pod nr. tel. 86 2160162 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w
  o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) w celu rekrutacji do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o.
 4. Pana/i/ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przez okres prowadzenia rekrutacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9, oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
 5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Podanie przez Pana/ią/ danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), jednakże nie podanie danych spowoduje utrudnienie wykonania przez pracodawcę obowiązków związanych z Pana/i/ procesem rekrutacyjnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży sp. z o.o., ul. Spokojna 9.
 8. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego
  w naborze i zatrudnionego w MPK w Łomży sp. z o.o. zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone.

Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.

 1. Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).
 2. Pana/i/ dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO,
  w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.