Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

MIN kartasenioraMieszkańcy Łomży, którzy ukończyli 60 rok życia mogą już się ubiegać o wydanie Łomżyńskiej Karty Miejskiej, uprawniającej do bezpłatnych przejazdów liniami autobusowymi na terenie miasta.
Wnioski przyjmowane są w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Farnej 1 oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji przy ul. Spokojnej 9. Bezpłatnymi "empekami" będzie można jeździć od 1 listopada.

     Już po ilości wyrabianych Kart Seniora widać, ze zainteresowanie bezpłatną komunikacją miejską będzie ogromne – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, który chce, by nasze miasto było przyjazne seniorom i w ten sposób docenia ich dotychczasowy wkład w rozwój Łomży.

     Jest to niezwykle ważna grupa społeczna w funkcjonowaniu naszego miasta. Zależy mi na tym, aby osobom starszym żyło się coraz lepiej i aby mieli jak najlepsze warunki do zaspokajania swoich potrzeb. Jest to jeden z moich priorytetów – podkreśla włodarz miasta nad Narwią.

     Aby otrzymać Łomżyńską Kartę Miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów trzeba złożyć stosowne dokumenty wraz ze zdjęciem (może być w formie elektronicznej np. na płytce lub pendrivie) w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Farnej 1. Tam też przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Seniora, posiadanie której jest podstawą do ubiegania się o Łomżyńską Kartę Miejską. Osoby, które już ją posiadają mogą wyrobić "bilet zerowy" również w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Łomży przy ul. Spokojnej 9.

     Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta będą mogli skorzystać seniorzy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy Łomży. Dlatego też podczas składania wniosku niezbędne będzie udokumentowanie tego faktu poprzez okazanie jednego z dokumentów: kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczęcią) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego  od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym  w złożonym do urzędu PIT czy Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO w przypadku składania PIT drogą elektroniczną. Osoby korzystające z rozliczenia podatku przez zakład pracy albo ZUS lub KRUS muszą przedłożyć kopie zeznania podatkowego PIT-40 lub PIT40A. Karty będą wydawane najpóźniej do trzech tygodni od złożenia wniosku.