Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Szanowni Państwo, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury firma EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeprowadza badanie na potrzeby opracowania ekspertyzy w odniesieniu do Działania 6. Programu Dostępności Plus – Dostępny transport zbiorowy w zakresie następujących pojazdów: autobusy miejskie z uwzględnieniem trolejbusów, autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej (wykonujące regularny przewóz osób), tramwaje.

Badaniu poddawani są przede wszystkim użytkownicy pojazdów komunikacji zbiorowej.

W związku z tym, zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej 10-minutowej ankiety internetowej, która dostępna jest pod linkiem:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/72277?newtest=Y&lang=pl

Wobec powyższego, serdecznie prosimy o skopiowanie linku do przeglądarki internetowej oraz uzupełnienie do 7 lipca 2021 r. Chcielibyśmy nadmienić, że wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości identyfikacji respondenta.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Badawczy EU-CONSULT sp. z o.o.