Uprzejmie informujemy, że dnia 17 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Łomży podjęła uchwałę nr 69/VIII/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zmienioną uchwałą nr 168/XVI/19 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

   W dniu 28.02.2020 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Adama Mickiewicza 103, zarejestrował pod numerem  KRS 0000832007 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca następcą prawnym zakładu budżetowego.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego poprzez likwidację zakładu budżetowego.

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zawartą z Miastem Łomża Umową o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, emitentem biletów komunikacji miejskiej jest Miasto Łomża, a Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. prowadzi sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz Miasta Łomża.

Podajemy dane Spółki:

 1. REGON                                             385688370
 2. NIP                                                    7182154289
 3. wysokość kapitału zakładowego:      7.500.000 zł (kapitał w całości opłacony)
 4. adres siedziby:                                  18-400 Łomża, ul. Spokojna 9

Podziękowania

 • 20
 • 14
 • 5
 • 22
 • 12
 • 9
 • 21
 • 1
 • 4
 • 15

Rozkłady jazdy

 

rozklady-separator

 MIEJSKI ZAMIEJSKI
EXCEL miejski-blue zamiejski-green EXCEL
PDF PDF

Projekty unijne

MPK-rabat

1zl mpay

Bilet przez internet

Partnerzy programu MPK-rabat

 • solariumSudan
 • demart
 • lambo-5711-600-450-80
 • klima-med
 • Art-Decor
 • Zaklad-stolarski
 • In-Plus-ico
 • KokoSushi
 • Kaminski
 • procop

Współpracujemy

 • piateczka
 • grupaRatownicza
 • jaity
 • piatnica
 • lcre
 • mosir
 • nadzieja
 • pwsiip
 • Lomza