Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

MIN zamiejskie 10.17 Od 1 listopada 2017r. wprowadzimy kilka zmian w kursowaniu linii pozamiejskich. Zawieszone zostaną nierentowne kursy. Szczegłówy wykaz modyfikacji dostępny jest tutaj