Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Ostatnio dotarły do nas sygnały o pojawieniu się w autobusach MPK oszustów podających się za kontrolerów biletowych. Fałszywi kontrolerzy pojawili się kilka dni temu, próbowali sprawdzić bilety w jednym z naszych autobusów. Osoby te nie miały  identyfikatorów ani upoważnień do kontroli.  Jeśli zauważą Państwo takie zdarzenie lub macie wątpliwości co do tego, czy osoba kontrolująca bilety jest do tego uprawniona bardzo prosimy o jak najszybsze poinformowanie kierowcy autobusu. Prosimy też o zachowanie ostrożności, zwłaszcza gdy "niby kontrolerzy"  domagają się pieniędzy w zamian za "darowanie" kary.

Przypominamy pasażerom, że osobami uprawnionymi do kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Łomży są kierowcy MPK oraz kontrolerzy firmy BATEX (Warszawa, ulica Stanisława Tołwińskiego 10 lok.30). Zawsze w trakcie sprawdzania biletów kontrolerzy posiadają widoczny identyfikator uprawniający do kontroli!

Identyfikator powinien zawierać:
- nazwę firmy uprawnionej do kontroli biletów,
- datę ważności,
- zdjęcie kontrolera,
- numer służbowy kontrolera,
- pieczęć i podpis dyrektora MPK ZB w Łomży.