Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

                     Informujemy, że w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2018r. przepisów o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności  (na mocy zmian dokonanych przez ustawę z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów  i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018, poz. 62, z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14 z dnia 29 września 2015r.) Prezydent Miasta Łomży wydał zarządzenie Nr 216/2018 zobowiązujące wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Łomży – w tym nas -  do obligatoryjnego stosowania zasad split payment w stosunku do zobowiązań z tytułu kupowanych przez nas towarów i usług.

Począwszy od 1 lipca 2018r. wszystkie faktury będziemy opłacać w podziale na kwotę netto – na rachunek kontrahenta, a podatek Vat na utworzony przez bank rachunek Vat. W ten sposób będziemy regulować faktury wystawione przez czynnych podatników Vat (zmiana przepisów nie dotyczy pozostałych podmiotów).

Aby   przelewy    mogły      być   realizowane   sprawnie  i  bezbłędnie   prosimy o podawanie na wystawianych dla nas fakturach numeru Państwa rachunku bankowego do którego bank otworzył rachunek Vat. Podanie „prywatnego” rachunku spowoduje odrzucenie przelewu i narazi Państwa firmę na opóźnienia w otrzymaniu zapłaty.

Ponieważ  zależy  nam  na przyjaznej współpracy  z Państwem chcielibyśmy zapewnić  o najwyższej staranności jakiej dołożymy, aby mimo obowiązku stosowania nowych przepisów zobowiązania były regulowane prawidłowo. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.