Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Główne obowiązki na stanowisku: kierowanie autobusem MPK na liniach miejskich i podmiejskich,
bezpieczny przewóz pasażerów, zgłaszanie zauważonych w czasie jazdy usterek i uszkodzeń
pojazdu, informowanie pracowników dyspozytorni o wystąpieniu utrudnień na trasie, obsługa pasażera, w tym: sprzedaż biletów, udzielanie informacji na temat obowiązujących ulg, regulaminów przewozu itp.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania uprawnień wymaganych na stanowisku kierowcy autobusu, tj.: aktualne prawo jazdy kat. D i świadectwo kwalifikacji na przewóz osób
 • wykształcenia minimum zawodowego
 • odporności na stres
 • komunikatywności i zaangażowania

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym udział w szkoleniach zawodowych, możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach
 • pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników

Uwaga:
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do działu kadr:
MPK ZB w Łomży ul. Spokojna 9, 18-400 Łomża

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po okresie rekrutacji są komisyjnie usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku (w przypadku umieszczenia zdjęcia w CV) zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej jako (RODO),

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży informuje, że:

    1. Administratorem Pana/Pani danychosobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9.
    2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży możliwy jest pod nr. tel. 86 2160162 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    3. Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.
    4. Pana/i/ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przez okres prowadzenia rekrutacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży,
     ul. Spokojna 9, oraz przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa.
    5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    6. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
    7. Podanie przez Pana/ią/ danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), jednakże nie podanie danych spowoduje utrudnienie wykonania przez pracodawcę obowiązków związanych z Pana/i/ procesem rekrutacyjnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9.
    8. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego
     w naborze i zatrudnionego w MPK ZB w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania zostaną komisyjnie zniszczone.
    9. Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).

Podanie innych danych, w tym zamieszczenie zdjęcia w CV jest całkowicie dobrowolne.

Pana/i/ dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

Proces rekrutacji zakończony w dniu 5.12.2018r.  Wyniki naboru zostały zamieszczone w poniższym załączniku.