Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Instrukcja biletu jednorazowego zamiejskiego łączonego

Instrukcja:

 1. W cenniku opłat dla strefy zamiejskiej sprawdzamy cenę wybranego połączenia autobusowego.
 2. Gdy mamy już cenę przejazdu, musimy ustalić ile potrzebujemy biletów miejskich (odcinków), aby złożyć bilet zamiejski.
 3. Warunek: Należy pamiętać, aby suma złożonych biletów miejskich była nie mniejsza niż wartość opłaty za wybrane połączenie.
 4. Kasujemy ustaloną ilość biletów (odcinków) od razu po wejściu do autobusu.

Komunikat - od 21.02.2022 r. rozkład szkolny

rozkład szkolny od 21.02.2022  W związku z wprowadzeniem nauki stacjonarnej w szkołach od dnia 21.02.2022 r. zostaje przywrócone kursowanie autobusów komunikacji miejskiej wg rozkładu szkolnego.

Komunikat - od 07.02.2022 r. rozkład wakacyjny przedłużony

rozkład wakacyjny przedłużony    Od dnia 07.02.2022 r. autobusy komunikacji miejskiej nadal będą kursowały wg rozkładu wakacyjnego do momentu powrotu szkół do nauki stacjonarnej.

Wszelkich informacji udziela Dyspozytor MPK - tel. 216 03 35 - czynny całą dobę.

Biuro MPK nieczynne w dniu 07.01 br. (piątek)

Informujemy, że w dniu 07.01 br. (piątek) biuro MPK będzie nieczynne.

Wszelkich informacji udziela Dyspozytor MPK - tel. 216 03 35 - czynny całą dobę.

Kontrola biletów w MPK sp. z o. o. w Łomży

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Łomży jest firma:

PHU BATEX - BARBARA STĘPEL
Aleja Jana Paweła II nr 27
00-867 Warszawa

Kontakt

tel.: 784-551-372, 731-337-779 (pon-pt, 15:00-17:00)

e-mail:

Odwołania oraz wpłaty za przejazdy bez biletów przyjmowane są przez firmę „Batex” w każdy czwartek w godzinach od 16.15 do 18.00 w biurze MPK, ul. Spokojna 9 (Dyspozytornia).

Wpłat za przejazdy bez ważnego biletu można również dokonywać przelewem na konto:
PHU BATEX mBank 51 1140 2004 0000 3002 7651 3950

 

Na podstawie Uchwały nr 186/XXIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2012 r.
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 ( dz. U z 2005r. Nr 14,
poz. 117) w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych 
od 01.10.2011r. obowiązuje:

OPŁATA DODATKOWA

 1. Za jazdę bez ważnego (biletu) dokumentu przewozu wynosi: 130,00 zł.
  Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu lub umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej wynosi: 13,00 zł.
 2. Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego wynosi: 104,00 zł.
  Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu lub umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej wynosi: 10,40 zł.
 3. Za przewożenie przedmiotów:
  1. przekraczających wymiarem 60x40x20 cm lub zwierząt (nie dotyczy małych zwierząt trzymanych na ręku) bez ważnego biletu normalnego wynosi: 52,00 zł.
  2. wyłączonych z przewozu lub przewożenie rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków wynosi: 52,00 zł.
  Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu lub umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej określonej w podpunktach a i b wynosi: 5,20 zł.
 4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny wynosi: 390,00 zł. Opłata manipulacyjna w przypadku zwrotu lub umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej wynosi: 39,00 zł.

W WYPADKU NATYCHMIASTOWEGO UISZCZENIA OPŁATY DODATKOWEJ LUB NAJPÓŹNIEJ W CIĄGU 7 DNI WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY ZMNIEJSZA SIĘ O 30%
(na podstawie Uchwały nr 402/LXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2006 r.)