Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Prawo miejscowe

Data wydania

Na podstawie

  w  sprawie

Dokument
żródłowy

17/04/24 Uchwały Nr 734/LXXXIV/24 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
17/04/24 Uchwały Nr 733/LXXXIV/24 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 278/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu ,,Łomżyńska Karta Seniora” zmienionej Uchwałą Nr 536/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 roku oraz Uchwałą Nr 534/LIX/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2022 roku. ico pdf
17/04/24  Uchwały Nr 732/LXXXIV/24 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 362/XLIII/13 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny” ico pdf
17/04/24 Uchwały Nr 731/LXXXIV/24 w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu ,,Łomżyńska Karta Mieszkańca” ico pdf
31/03/21 Uchwały Nr 370/XXXVI/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców
(Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców TUTAJ)
ico pdf
27/01/21 Uchwały Nr 341/XXXIV/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
16/12/20 Uchwały Nr 327/XXXII/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców
(Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców TUTAJ)
ico pdf
26/08/20  Uchwały Nr 290/XXVIII/20  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców
(Wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców TUTAJ)
ico pdf
28/08/19 Uchwały  Nr 130/XIV/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
14/03/18 Zarządzenia
96/18
wydawania Łomżyńskiej Karty Miejskiej dla Seniorów ico pdf
12/07/17 Uchwały  Nr 372/XLIII/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf 
29/10/14 Uchwały  Nr 508/LIX/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf 
8/07/15 Uchwały  69/XII/15 w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
4/03/14 Uchwały 
(poz. 993)
 420/L/14
zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
27/01/14 Uchwały 
(poz. 333)
409/XLVIII/14
uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży ico pdf
18/02/13 Zarządzenia
8/13
ustalenia opłat za przejazdy w strefie zamiejskiej
ico pdf
29/03/06 Uchwały  402/LXIII/06 określający warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób
i rzeczy pojazdami MPK ZB w Łomży
ico pdf
5/10/11  Zarządzenia
229/11
wprowadzenia regulaminu Łomżyńskiej Karty Miejskiej ico pdf
8/04/10

Zarządzenia
59/10

świadczenia usług publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży ico pdf
14/03/18

Zarządzenia
96/18

wydawania Łomżyńskiej Karty Miejskiej dla Seniorów ico pdf

 

Spis rejestracji autobusów MPK Łomża

  Lp. Nr Marka Model Rejestracja
1 181 Volvo 7000 BL02281
2 182 Volvo 7000 BL02282
3 183 Volvo 7000 BL02283
4 184 Volvo 7000 BL05284
5 185 Volvo 7000 BL08185
6 186 Volvo 7000 BL11186
7 187 Volvo 7700 BL11187
8 188 Volvo 7700 BL17188
9 189 Volvo 7700 BL17189
10 190 Volvo 7700 BL18190
11 191 Volvo 7700 BL18191
12 192 Volvo 7700 BL18192
13 193 Volvo 7700 BL18193
14 194 Scania Omnicity BL38194
15 195 Scania Omnicity BL38195
16 196 Scania Omnicity BL38196
17 197 Scania Omnicity BL38197
18 198 Scania Omnicity BL38198
19 199 Scania Omnicity BL38199
20 200 Scania Omnicity BL38200
21 201 Scania Omnicity BL38201
22 202 Scania Omnicity BL38202
23 203 Scania Omnicity BL38203
24 204 Scania Omnicity BL38204
25 205 Scania Omnicity BL38205
26 206 Scania Omnicity BL38206
27 207 Scania Omnicity BL38207
28 208 Scania Omnicity BL38208
29 209 Scania Omnicity BL38209
30 210 Scania Omnicity BL38210
31 211 Scania Omnicity BL38211
32 212 Scania Omnicity BL38212
33 213 Scania Omnicity BL38213
34 214 Scania Omnicity BL38214
35 215 Scania Omnicity BL38215
36 216 Karsan Jest BL65616
37 217 Karsan Jest BL65617
38 218 Karsan Jest BL66218
39 219 Karsan Jest BL66219