Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Realizacja przewozów rozkładowych w majówkę

Informujemy, że w dniu 2 maja, autobusy będą kursowały wg rozkładu wakacyjnego (nie kursują autobusy oznaczone literą "s" - w szkołach przerwa świąteczna).

W dniach 1 i 3 maja będzie obowiązywał rozkład jak w niedziele i święta.

Bliższych informacji odnośnie odjazdów z poszczególnych przystanków udziela Dyspozytor MPK - tel. 86 216 03 35 - czynny całą dobę.

„Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” - podsumowanie projektu

W ramach projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Miasto Łomża dokonało zakupu autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami oraz stacji ładowania połączonej ze stacjonarnym magazynem energii o pojemności 80 kWh. Po przeprowadzonym przetargu autobusy dostarczyła firma Busnex – przedstawiciel chińskiej marki Yutong, a stację ładowania i magazyn energii wykonała firma Ekoenergetyka Polska S.A. Poza tym, dostawca stacji ładowania i magazynu energii, w celu uzyskania wysokiej efektywności systemu i możliwości szybkiej diagnozy odchyleń, wyposażył przewoźnika w system nadzoru nad przepływami energii w sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa. Dzięki dofinansowaniu na poziomie 84,5 % udało się zakupić 8 szt. autobusów elektrycznych długości 12m płacąc ze środków Miasta tylko 3.036.450 zł. Za te same środki bez dofinansowania moglibyśmy kupić zaledwie 2 szt. autobusów o podobnych parametrach na olej napędowy.

Czytaj więcej...

7 kwietnia bezpłatna komunikacja miejska

W związku z organizowanymi Wyborami Samorządowymi, w celu ułatwienia wyborcom dotarcia do lokali obwodowych komisji wyborczych, w dniu 7 kwietnia 2024 r. nie będą pobierane opłaty za przejazd na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Łomży.

Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży tutaj

Łomża nagrodzona za elektromobilność

Na konferencji Smart Town Congress w Pułtusku Andrzej Kobyliński - Główny Specjalista i Kierownik działu napraw w MPK zaprezentował działania Miasta Łomża i MPK w zakresie rozwiązań dotyczących zeroemisyjnej komunikacji miejskiej Nasze pionierskie osiągnięcia w tej dziedzinie przyczyniły się do uhonorowania Miasta za proekologiczne rozwiązania. Czytaj więcej

Komunikat w związku z kolejnym protestem rolników

źródło tekstu: Urząd Miejski w Łomży

W związku z planowaną w środę 20 marca 2024 r. w godz. 8.00 - 19:00 blokadą dwóch mostów na drogach dojazdowych do Łomży przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” informujemy, że należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych również w Łomży, szczególnie na ulicach : Al. Legionów, gen. Sikorskiego, Wojska Polskiego i Zjazd.

W związku z powyższym zmiany w funkcjonowaniu dotkną komunikację miejską. Od godz. 8:00 do godz. 19:00 linia numer 1 MPK będzie kursowała jedynie do Ronda Kościuszki. Możliwe także są opóźnienia na większości pozostałych linii, jak również ewentualne przerwanie przez kierowcę danego kursu w przypadku stwierdzenia braku możliwości jego dalszego kontynuowania. Czytaj więcej

Podkategorie