Dzisiaj jest: 23 Maja 2018    |    Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz

Od listopada seniorzy za darmo

minikasownikJeszcze w tym roku mieszkańcy Łomży, którzy ukończyli 60. rok życia i posiadają Łomżyńską Kartę Seniora będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2017r. Przyjmowanie wniosków na Łomżyńską Kartę Miejską, uprawniającą do bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta rozpocznie się miesiąc wcześniej. - Chcę, by nasze miasto było przyjazne seniorom i w ten sposób docenić ich dotychczasowy wkład w rozwój Łomży – mówi Prezydent Mariusz Chrzanowski.
Aby otrzymać kartę uprawniającą do bezpłatnych przejazdów "empekami" trzeba będzie złożyć wniosek o jej wydanie wraz ze zdjęciem (może być w formie elektronicznej np. na płytce czy pendrivie) w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Farnej 1.
Tam też przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Seniora. Osoby, które już ją posiadają mogą wyrobić "bilet zerowy" również w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji  w Łomży przy ul. Spokojnej 9.
Przyjmowanie wniosków rozpocznie się  1 października. Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta będą mogli skorzystać seniorzy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkańcy Łomży. Dlatego też podczas składania wniosku niezbędne będzie udokumentowanie tego faktu poprzez okazanie jednego z dokumentów: kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczęcią) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego  od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym  w złożonym do urzędu PIT czy Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO w przypadku składania PIT drogą elektroniczną.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 listopada bieżącego roku, gdyż potrzebny jest jeszcze czas na wypracowanie odpowiednich procedur oraz wdrożenie rozwiązań technicznych.  Oprócz seniorów, z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży będą mogły korzystać dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ze szkół i placówek określonych w ustawie Prawo Oświatowe oraz opiekunowie. Ulga będzie obowiązywała przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej czy ośrodka rehabilitacji i z powrotem – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenia wydanego przez placówkę oświaty lub służby zdrowia dla opiekuna.

Podziękowania

Rozkłady jazdy

 

rozklady-separator

 MIEJSKI ZAMIEJSKI
 EXCEL miejski-blue zamiejski-green EXCEL
PDF PDF

Projekty unijne

MPK-rabat

MPK-rabat

Bilet przez internet

Partnerzy programu MPK-rabat

Współpracujemy